Vilkår for kurs hos LAppeLises

*Påmelding skjer via telefon, sms eller oppmøte i butikken.

*Prisen for kurs oppgis i kursbeskrivelsen, det opplyses også hvor mange timer/kvelder kurset varer.

*Påmelding må skje senest to uker før kurs start. Betaling må gjøres senest ti (10) dager før kurs start.

*Ved avmelding må dette skje minst ti (10) dager før kurs start. Ved avmelding senere enn dette vil vi kreve 30% av kursavgiften.

*Avmelding gjøres pr tlf (41 55 35 05) i butikkens åpningstid, eller ved oppmøte i butikken.

*Ønsker du å bytte kurs må dette avtales med oss via telefon (41 55 35 05) eller oppmøte i fysisk butikk. Dette må gjøres senest 10 dager før kurs start, her det det kurset som har tidligst dato. (dvs, starter kurset du ønsker å bytte til tidligere enn det du har meldt deg på må du endre dette minst 10 dager før det kurset du ønsker å bytte til. Og motsatt)

*

*For at kurset skal gjennomføres må det være minst 4 påmeldte. Ved færre deltakere vil kurset bli vurdert avlyst. I slike tilfeller refunderer vi hele kursbeløp som evt er innbetalt

*Vi tar forbehold om avlysning og endring av kurs pga av forhold utenfor vår kontroll.

*Nedre aldersgrense for kurs er 16 år hvis ikke annet er beskrevet.