Vi håper det snart blir anledning til å holde kurs i lappeteknikk og søm av klær mm.

Når dette blir mulig vil vi legge ut informasjon om kursene her og hvordan du kan melde deg på.

Du finner oversikt over kurs her:

Vilkår for kurs hos LappeLiseS:

*Påmelding skjer via telefon, sms eller oppmøte i butikken.

*Prisen for kurs oppgis i kursbeskrivelsen, det opplyses også hvor mange timer/kvelder kurset varer.

*Påmelding må skje senest to uker før kurs start. Betaling må gjøres senest ti (10) dager før kurs start.

*Ved avmelding må dette skje minst ti (10) dager før kurs start. Ved avmelding senere enn dette vil vi kreve 30% av kursavgiften.

*Avmelding gjøres pr tlf (41 55 35 05) i butikkens åpningstid, eller ved oppmøte i butikken.

*Ønsker du å bytte kurs må dette avtales med oss via telefon (41 55 35 05) eller oppmøte i fysisk butikk. Dette må gjøres senest 10 dager før kurs start, her det det kurset som har tidligst dato. (dvs, starter kurset du ønsker å bytte til tidligere enn det du har meldt deg på må du endre dette minst 10 dager før det kurset du ønsker å bytte til. Og motsatt)

*

*For at kurset skal gjennomføres må det være minst 4 påmeldte. Ved færre deltakere vil kurset bli vurdert avlyst. I slike tilfeller refunderer vi hele kursbeløp som evt er innbetalt

*Vi tar forbehold om avlysning og endring av kurs pga av forhold utenfor vår kontroll.

*Nedre aldersgrense for kurs er 16 år hvis ikke annet er beskrevet.