Kurs

Vi håper det snart blir anledning til å holde kurs i lappeteknikk og søm av klær mm.

Når dette blir mulig vil vi legge ut informasjon om kursene her og mulighet til påmelding.

Vilkår for kurs hos LappeLiseS:

Påmelding skjer via telefon, sms eller oppmøte i butikken.

Prisen for kurs oppgis i kursbeskrivelsen, det opplyses også hvor mange timer/kvelder kurset varer.

Påmelding må skje senest to uker før kurs start. Betaling må gjøres senest en uke før kurs start.

Ved avmelding må dette skje minst to uker før kurs start. Ved avmelding senere enn dette vil vi kreve 30% av kursavgiften.

For at kurset skal gjennomføres må det være minst 4 påmeldte.

Vi tar forbehold om avlysning og endring av kurs pga av forhold utenfor vår kontroll.

Nedre aldersgrense for kurs er 16 år hvis ikke annet er beskrevet.